Linkit


Itärannan havainnekuva (pdf)

Itärannan kaava, luontokohdekartta (pdf)

Maa- ja Vesi Oy:n yhteenveto pilaantuneisuustutkimuksesta 3.7.2006, Itärannan kaava (doc)

Asemakaavaselostus, Itäranta (pdf)

Alkuperäinen asemakaavaluonnos (tif)

Kouvolan hallinto-oikeuden päätös Itärannan kaavan kumoaminen 16.2.2011 (pdf)

Artikkeli Kymen sanomissa 23.3.2010 (pdf)

Kaupunginvaltuuston Itärannan asemakaavaa koskeva äänestystulos 22.3.2010

Huomautukset

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen huomautus (tif)

Kotkan Luonto ry:n huomautus 8.11.2006 (tif)

Kotkan Ympäristöseura ry:n muistutus 25.11.2006 (tif)

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyt

Valtuuston kaavapaatos ja aanestystulos Itarannasta 22.3.2010 (pdf)

Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirja  (KH pöytäkirja15.1.2007) (doc)

Kotkan kaupunginvaltuuston pöytäkirja  (KV pöytäkirja 18.6.2007) (doc)

Edellisen pöytäkirjan liite, Aiemmin suunniteltu toteutussopimus (pdf)

Edellisen pöytäkirjan liite, Aiemmin suunniteltu toteuttamissopimuksen
mukaan luovutettavat alueet
(pdf)

Kotkan kaupunginhallituksen pöytäkirja +
liitteet (KH pöytäkirja 23.11.2009) (doc)

Kotkan kaupunginvaltuuston pöytäkirja +
liitteet (KV pöytäkirja 7.12.2009) (doc)

Edellisen pöytäkirjan liite, Nykyinen toteutussopimus (pdf)

Lehtijuttuja

Kaupunkilehti Ankkuri 21.10. 2009  (sivu 4-5 + pääkirjoitus )
(tarvitsee Adobe flash selainlaajennuksen) linkki rikki!