Itärannan asemakaavan
äänestystulos - 22.3. 2010

Huhtikuu 2011

Julkaisemme Itärannan asemakaavan äänestystuloksen.
Asemakaava hyväksyttiin valtuustossa täpärästi mutta Kouvolan Hallinto-oikeus kumosi päätöksentalvella 2011
koska se ei täyttänyt maankäyttö ja rakennuslaissa asemakaavassa asetettuja luonnonarvojen vaalimista
ja luonnon erityisten arvojen säilyttömistä koskevia sisältövaatimuksia.( Lähde: Kymensanomat 23.3.2010)

<-- etusivulle