Kotkan kaupungin vastine


(Pro Äijänniemi -kansalaisliikkeen näkemys on merkitty punaisella.)

Kaupungin omassa vastineessa edellä mainittuihin (KH pöytäkirja15.1.2007) huomautuksiin ja muistutuksiin todetaan, että ”Kaakkois-Suomen Ympäristökeskuksen (KAS) huomautusten kirjaimellinen huomioiminen estäisi alueen kaavoittamisen kokonaisuudessaan.”
Aivan niin, ehkäpä juuri niin tulisikin tehdä.
Pro Äijänniemen ehdotus alueen tulevasta käytöstä, katso sivustomme osa, Mahdollisuudet

Myös Kotkan kaupungin ja Ahlströmin teettämän luontoselvityksen mukaan ”luontoarvoiltaan merkittävät kohteet tulee ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan säilyttää rakentamattomina”.
Siitä huolimatta nimenomaan juuri nämä luontoarvoiltaan merkittävät kohteet on kaavaluonnokseen merkitty rakennettaviksi suuriksi (á 2500m2) rantatonteiksi.

Maisemansuojelulliset lähtökohdat on kaupungin vastineessa ”otettu huomioon siten, että rantakortteleiden ranta-alueella on puunkaatoa rajoitettu vain välttämättömimpään ja ranta-alueen korkein osa on virkistysaluetta”.
Voidaan perustellusti sanoa, että tämä on aivan riittämätöntä maiseman ja luonnon suojelua, kun samalla kaavoitettaisiin juuri nämä alueet suurikokoisten rantatonttien alle. Rannan puusto muistuttaa hyvin läheisesti saariston puustoa. Sille on ominaista, että hakatun tai voimakkaasti harvennetun kohdan ympäristönkin puut kaatuvat helposti.

Kaupungin vastineen mukaan alueen ”kokonaisilme on varsin vihreä”, ja ”selvästi suurin osa alueesta on merkitty yleisiin tarpeisiin, virkistysalueeksi”.
Voidaan todeta, että yleisilme näyttää kyllä ilmakuvasta katsoen vihreältä, ellei oteta huomioon sitä tosiseikkaa, että suurimman osan tästä ”vihreydestä” muodostaa Paaskallion korkea kallioalue, joka ei meidän, eikä myöskään Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen mielestä, voi karun luontonsa ja vaikeakulkuisuutensa takia tarjota samanlaista monimuotoista ja yhtenäistä virkistysaluetta kuin nykyinen metsä harjuineen ja rantoineen.

Kaikki alkuperäiset asiakirjat löytyvät kaupungin sivuilta, linkit oheisena.

Itärannan havainnekuva
Itärannan kaava, luontokohdekartta
Maa- ja Vesi Oy:n yhteenveto pilaantuneisuustutkimuksesta 3.7.2006, Itärannan kaava
Asemakaavaselostus, Itäranta
Asemakaavakarttapienennös
Alkuperäinen asemakaavaluonnos.
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen huomautus
Kotkan Luonto ry:n huomautus 8.11.2006
Kotkan Ympäristöseura ry:n muistutus 25.11.2006
Päivi Saarisen/Itärannan kyläläiset muistutus 1.11.2006
Kotkan kaupungin vastine (KH pöytäkirja15.1.2007)
Ahlström Oy:n vastine