Mahdollisuudet

Mitä alue voisi olla tulevaisuudessa?

Alueen varaaminen virkistyskäyttöön olisi myös muualta tulevien ulkoilijoiden ja Äijänniemen uimarannan etu. Alueen kaavoittaminen viralliseen virkistyskäyttöön olisi vahva imagotekijä ympäristömaineestaan ylpeälle kunnalle.

Alueen saavutettavuus virkistysalueena paranisi, mikäli nimenomaan virkistyskäyttöön liittyviä toimintoja voitaisiin kehittää kaikkia kotkalaisia paremmin palveleviksi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Mainittu paikka houkuttelee hiihtäjiä ja lenkkeilijöitä sangen laajalta alueelta. On aivan mahdollista, että Äijänniemi saisi oman vakinaisen käyttäjäkuntansa nykyisten "tallaajien" lisäksi. Aluetta ei silti pitäisi hioa hienoksi urheilupuistoksi, vaan painotuksen pitäisi liittyä luontoon ja mereen, siten että alue säilyy ainutlaatuisena ja luonnontilaisena.

Rantamaisema