Mikä ihmeen Pro Äijänniemi?


Pro Äijänniemi on spontaanisti syntynyt kansanliike, jonka tavoitteena on Kotkan Itärannan ja Suulisniemen kaupunginosien välisen metsäalueen, ja erityisesti sen ainutlaatuisten rantojen säilyttäminen kaikkien kotkalaisten yhteisenä virkistysalueena.

Puhumme Äijänniemestä, koska me paikalliset asukkaat tunnemme tuon metsäalueen parhaiten sen ikivanhalla kutsumanimellä "Äijänniemen metsä".

"Äijänniemi" on tarkasti ottaen paikannimi, jolla tarkoitetaan uimarannan aluetta. Uimarantaa ei ole Kotkan kaupungin ja maanomistajan (Ahlström Oy) suunnitelmissa kaavoitettu asuinalueeksi, vaikkakin se kuuluukin kaavoitusluonnoksen käsittämään alueeseen ja suunniteltu uusi asuinalue sijoittuu uimarannan välittömään läheisyyteen.

Kaavaluonnos koskee kaikkiaan noin 74 hehtaarin metsä- ja harjualuetta rantoineen Kotkan kaupungin itäosassa, Itärannan kylän (kaupunginosa nro 34) sekä Suulisniemen kylän (kaupunginosa nro 35) välissä.


Rantamaisema
Kaavoittamisen myötä nämä maisemat tuhoutuvat.