Mitä vastustamme ja miksi?


Vastustamme asemakaavaluonnosta, joka koskee Itärannan  ja Suulisniemen välistä metsäaluetta sekä rantoja.

Itärannan ja Suulisniemen kylien välissä olevan metsän ja ranta-alueen omistaa Ahlström Oy. Kotkan kaupunki on Ahlströmin aloitteesta tehnyt alueelle asemakaavaluonnoksen.

Me paikalliset asukkaat vastustamme kaavaluonnosta ensisijaisesti luonnonsuojelullisista syistä. Kaavaluonnos on erittäin massiivinen. Se käsittää koko ainutlaatuisen harjualueen sekä alueen luonnonvaraiset ja maisemallisesti erittäin arvokkaat rannat.

Kaavaluonnosalueella on Suulisniemen ja Hiekkaniemen välinen harjualue. Harjualue on merkitty Suomen suojeltavien harjujen luetteloon, ja se on määritelty Eteläisen Kymenlaakson arvokkaimmaksi harjualueeksi. Alue on myös tärkeää pohjavesien muodostumisaluetta: rakentaminen, kaivaminen ja asumiseen sekä liikenteeseen liittyvä toiminta aiheuttaisi pohjavesien pilaantumisriskin.

Alueen itäisen rantaosan hienoimmat hiekkarannat ja harjun arvokkaimmat osat jäisivät suurten (á 2500 m2) rantatonttien alle. Samoin kävisi myös luonnontilaiselle hiekkarannalle ja merenrantaniitylle, jotka lisäksi kuuluvat luonnonsuojelulain mukaisiin mahdollisesti suojeltaviin luontotyyppeihin.

Näille rantatonttialueille on kaavaluonnoksessa suunniteltu yhteensä 16 rantatonttia á 2500 m2.

Alueen kaakkoisosaan sijoitettaisiin kuusi suurta (2500 m2) rantatonttia, joista kullakin olisi rakennusoikeutta 400 m2:n asuinrakennukselle ja 60 m2:n talousrakennukselle.

Alueen koillisosaan on kaavaluonnoksessa suunniteltu kymmenen rantatonttia, joiden koko olisi 2500 m2, ja joilla olisi rakennusoikeutta 300 m2 + 60 m2 kullakin.

Ainutlaatuiset rannat ja metsä-alue ovat nykyisin varsin aktiivisessa virkistyskäytössä. Rakentamisen myötä vapaa kulku rannoilla päättyisi.

Kaava tällaisenaan muuttaisi kyseisen metsäalueen luonteen täydellisesti, eli metsän tilalle tulisi suuri, tiiviisti rakennettu asuinalue.

Katso tarkemmin oheinen kartta sekä alkuperäinen asemakaavaluonnos.

aktiivipäivä
Aktiivipäivän 19.10.2008 kuvasatoa
aktiivipäivä aktivisti
Aktiivipäivän 19.10.2008 kuvasatoa