Mielipiteitä ja julkaistuja kannanottoja

ITÄRANNAN KAAVAA EI OLE VIELÄ RATKAISTU

Kaupungin suunnittelujohdon kirjoituksessa Kymen Sanomat pe 30.10. haluttiin tarkoituksellisesti antaa sellainen kuva, kuin Itärannan kaavaluonnos olisi jo hyväksytty.  Näinhän asia ei suinkaan ole.  Kaupunkimme virkamiesjohto aikoo esittää kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi tiistain 3.11. kokouksessa ainoastaan Ahlströmin ehdottaman uuden toteutussopimuksen, jolla saataisiin päätös lautakunnalta, ilman että uusi lautakunta käsittelisi kaavaluonnosta lainkaan .Kaavaluonnos on ollut esillä viimeksi 18.6.2007, jo yli 2 vuotta sitten, eikä sitä silloin hyväksytty. Kuntalaiset ovat valinneet kaupunkiimme uudet päättäjät. Heidän tulee saada päätöksenteon tueksi kaikki asiaan liittyvä aineisto. Myös kaavaluonnos, jota nyt ei esityslistan mukaan tarjota lainkaan käsiteltäväksi. Tämä ei ole demokratiaa, vaan virkamiesvaltaa.  

Itärannan kaava vaatii lisäselvityksiä . Se on todennäköisesti jopa luonnonsuojelulain vastainen. Kansalaisvetoomus (1370 henkilöä) vaatii Itärannan kaavaluonnoksen uudelleenarviointia monistakin  syistä joista tärkein on tämä:  
Painavia luonnonsuojelumerkintöjä ole riittävästi tuotu päättäjien huomioon. Kaavaluonnos nykymuodossaan on mitä todennäköisimmin luonnonsuojelulain vastainen. Vaadimme tämän asian luotettavaa selvitystä.

Koko alueen kaavoittaminen sotii  sekä luonnonsuojelulakia, että, maankäyttö- ja rakennuslakia vastaan, joiden sanoma on selkeä: Luonnonympäristöä on asemakaavaa laadittaessa vaalittava, eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.  
Kaavaluonnoksessa on y.m. kohtiin liittyvät erittäin painavat huomautukset jätetty huomioimatta. Kaavaluonnosta on muutettava. Käytännössä tämä tarkoittaa vähimmillään RANTOJEN JÄTTÄMISTÄ RAKENTAMATTA!

Pro Äijänniemi – vetoomuksen luovutus kaupunkisuunnittelulautakunnalle tapahtuu tiistaina 3.11. klo 16.30 Kotkan kaupungintalolla. Toivon päättäjiemme olevan ajan tasalla.

Kun meiltä suomalaisilta kysytään, mikä Suomessa on parasta, vastaamme kaikki ”luonto”.
Meillä on kaupungissamme asukkaille elintärkeä virkistysalue, uskomattoman hieno, luonnontilainen ulkoilualue merinäkymin, Itärannassa. Nyt on aika puolustaa luontoa ja hieman tinkiä ihmisen ahneudesta. Siihen on kyllä varaa.

 

Tarja Bohm - www.proaijanniemi.net


Palaa takasin »